Trang chủ » Thông Báo » THÔNG BÁO VIỆC TẠM DỪNG TIẾP NHẬN GIẢI QUYẾT HỒ SƠ YÊU CẦU CÔNG CHỨNG

THÔNG BÁO VIỆC TẠM DỪNG TIẾP NHẬN GIẢI QUYẾT HỒ SƠ YÊU CẦU CÔNG CHỨNG

(Theo Công văn số 2468/UBND-VX ngày 24/7/2021 của UBND TP.HCM)

Thực hiện Công văn số 2468/UBND-VX ngày 24/7/2021 và Công văn số 2556/UBND-VX ngày 01/8/2021 của UBND ngày 01/8/2021 của UBND TP.HCM  và Công văn số 3057/STP-BTTP ngày 26/7/2021 và Công văn số 3121/STP-BTTP ngày 02/8/2021 của Sở Tư pháp (về tăng cường mạnh mẽ các biện pháp thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố theo tinh thần Chỉ thị số 16/ CT-TTg),

Phòng công chứng số 2 Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục dừng tiếp nhận-giải quyết hồ sơ công chứng thêm 14 ngày kể từ ngày 02/8/2021 cho đến khi có Thông báo mới từ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép công chứng hoạt động trở lại như bình thường. Trong thời gian này, Phòng công chứng số 2 chỉ bố trí trực tại trụ sở để xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cần thiết khác.

Chúng tôi xin lỗi về sự kiện bất khả kháng này. Rất mong quý khách hàng thông cảm, chia sẽ cùng với Phòng công chứng số 2 chung tay thực hiện các quy định về phòng chống dịch COVID-19 của thành phố.