Trang chủ » Chuyên Mục Khác

Chuyên Mục Khác

Nhân viên nghiệp vụ

STT Họ tên Chức vụ Di động  Hình ảnh 1 Lê Huỳnh Phương Vũ Nhân viên nghiệp vụ 0937291091 2 Dương Thu Hiền Nhân viên

CÔNG CHỨNG NGOÀI TRỤ SỞ

Khoản 2 Điều 44 Luật Công chứng năm 2014 quy định : “Việc công chứng có thể được thực hiện ngoài trụ sở của tổ