PHÍ CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH

Để tính phí công chứng theo giá trị giao dịch, quý khách vui lòng bấm vào ĐÂY để tải bảng tính phí công chứng (chưa bao gồm thù lao công chứng và các khoản phí khác theo quy định của pháp luật)

CĂN CỨ TÍNH PHÍ, THÙ LAO CÔNG CHỨNG