Trang chủ » HỢP ĐỒNG GIAO DỊCH

HỢP ĐỒNG GIAO DỊCH

Ban hành kèm theo Quyết định số 5222/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố

(Dùng để tham khảo vì nay đã được bãi bỏ căn cứ theo Quyết định số 1808_2022QĐ-UBND ngày 30/05/2022 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố bãi bỏ danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực công chứng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp) – (Chi tiết theo link https://congchung2tphcm.com/wp-content/uploads/2022/09/1808_2022QD-UBND-cong-bo-bai-bo-TTHC-cua-STP.pdf)

QUY TRÌNH 34. CÔNG CHỨNG DI CHÚC

1. THÀNH PHẦN HỒ SƠ TT Tên hồ sơ Số lượng Ghi chú Phiếu yêu cầu công chứng. 01 Bản chính Giấy tờ tùy thân: Chứng minh nhân dân/Căn cước

QUY TRÌNH 37. HỦY BỎ DI CHÚC

THÀNH PHẦN HỒ SƠ TT Tên hồ sơ Số lượng Ghi chú 01 Phiếu yêu cầu công chứng 01 Bản chính 02 Giấy tờ tùy thân: Chứng minh nhân dân/Căn