Trang chủ » Thông tin liên hệ

Thông tin liên hệ

– Địa Chỉ:  94-96 Ngô Quyền, Phường 7, Quận 5, TP.HCM
– Điện thoại: (028) 3855.1717
– Fax: (028) 3854.8975
– Email: pcc2.stp@tphcm.gov.vn

Trường hợp quý khách không đồng ý với việc từ chối hồ sơ của Công chứng viên, đề nghị quý khách gặp Lãnh đạo phòng để được xem xét lại.

Hotline : 0903.740.609 – 0913.550.605