Trang chủ » Tin tức tổng hợp

Tin tức tổng hợp

KHÔNG GIAN VĂN HÓA HỒ CHÍ MINH

Ngày 5 tháng 6 năm 1911, người thanh niên Nguyễn Tất Thành (tức Chủ tịch Hồ Chí Minh) đã lên con tàu Amiral Latouche Tréville