Trang chủ » Bản Dịch

PHÍ VÀ THÙ LAO CÔNG CHỨNG BẢN DỊCH

Phí công chứng bản dịch: 10.000 đồng một trang với bản dịch thứ nhất. Trường hợp người yêu cầu công chứng cần nhiều bản dịch thì từ bản dịch thứ 2 trở lên thu 5000 đồng một trang đối với trang thứ nhất, trang thứ 2; từ trang thứ 3 trở lên thu 3000 đồng một trang nhưng mức thu tối đa không quá 200.000 đồng một bản. 

Thù lao công chứng bản dịch:

a)Dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt (đồng/trang) 
 Tiếng Anh, Hoa   
 Bằng cấp,chứng chỉ, hộ chiếu, Visa, bằng lái xe, thẻ70.00090.000 
 Hợp đồng giao dịch, khai sinh, chứng tử, kết hôn, văn bản khác90.000120.000 
 Tiếng Nga, Pháp   
 Bằng cấp,chứng chỉ, hộ chiếu, Visa, bằng lái xe, thẻ100.000120.000 
 Hợp đồng giao dịch, khai sinh, chứng tử, kết hôn, văn bản khác110.000130.000 
 Tiếng Hàn, Nhật, Đức120.000140.000 
 Tiếng các nước khác 150.000 
b)Dịch từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài   
 Tiếng Anh, Hoa   
 

Khai sinh, bằng cấp, chứng chỉ, CMND, hộ chiếu, Visa

,thẻ,GXN,sơ yếu LL

70.000100.000 
 Hộ khẩu, học bạ90.000(từ trang thứ hai 50.000đ/trang) 
 Hợp đồng giao dịch, văn bản khác120.000  
 Tiếng Nga, Pháp   
 Khai sinh, bằng cấp, chứng chỉ, CMND, hộ chiếu, Visa, thẻ100.000150.000 
 Hợp đồng giao dịch, văn bản khác160.000(từ trang thứ hai 80.000đ/trang) 
 Tiếng Hàn, Nhật, Đức   
 Khai sinh, bằng cấp, chứng chỉ, CMND, hộ chiếu, Visa, thẻ140.000160.000 
 Hợp đồng giao dịch, văn bản khác160.000(từ trang thứ hai 90.000đ/trang) 
 Tiếng các nước khác 180.000 
c)Trường hợp yêu cầu làm thêm bản dịch thứ hai : từ bản thứ 2 đến bản thứ 5 không thu tiền; từ bản thứ 6 trở lên thu 5.000đồng/trang