Trang chủ » Tin tức tổng hợp » TÁC PHẨM SỬA ĐỔI LỐI LÀM VIỆC

TÁC PHẨM SỬA ĐỔI LỐI LÀM VIỆC

Xin giới thiệu đến các bạn một số nội dung trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết vào tháng 10/1947.

Những tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tác phẩm vẫn còn nguyên giá trị, có tính thời sự cấp thiết và kim chỉ nam tiếp tục soi sáng công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng để Đảng ta luôn vững mạnh.

Nguồn: từ bài viết Hoa Bàng Vuông ngày 18/05/2023