Trang chủ » Tin tức tổng hợp » KHÔNG GIAN VĂN HÓA HỒ CHÍ MINH

KHÔNG GIAN VĂN HÓA HỒ CHÍ MINH

Ngày 5 tháng 6 năm 1911, người thanh niên Nguyễn Tất Thành (tức Chủ tịch Hồ Chí Minh) đã lên con tàu Amiral Latouche Tréville tại Bến Nhà Rồng, Cảng Sài Gòn, ra đi tìm đường cứu nước. Hành trình của Bác Hồ kéo dài 30 năm, qua nhiều nước trên thế giới, học hỏi kinh nghiệm cách mạng của các nước. Năm 1941, Bác Hồ trở về nước và lãnh đạo cuộc Cách mạng tháng Tám thành công, thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Bác Hồ đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam đấu tranh giành độc lập và thống nhất đất nước, đưa đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Bác Hồ là một vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, danh nhân văn hóa thế giới. Người đã có công lao to lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Vào năm 1979, nhạc sĩ Thuận Yến đã viết ca khúc “Bác Hồ một tình yêu bao la” lấy cảm ứng trong dịp được gặp Bác Hồ năm 1966.