Trang chủ » Articles posted by

admin

Nhân viên nghiệp vụ

STT Họ tên Chức vụ Di động  Hình ảnh 1 Lê Huỳnh Phương Vũ Nhân viên nghiệp vụ 0937291091 2 Dương Thu Hiền Nhân viên

NỘI QUY TIẾP CÔNG DÂN

NỘI QUY TIẾP CÔNG DÂN TẠI TRỤ SỞ PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 2 Điều 1. Nghĩa vụ và quyền của công dân Cung cấp thông

KHÔNG GIAN VĂN HÓA HỒ CHÍ MINH

Ngày 5 tháng 6 năm 1911, người thanh niên Nguyễn Tất Thành (tức Chủ tịch Hồ Chí Minh) đã lên con tàu Amiral Latouche Tréville

CÔNG CHỨNG NGOÀI TRỤ SỞ

Khoản 2 Điều 44 Luật Công chứng năm 2014 quy định : “Việc công chứng có thể được thực hiện ngoài trụ sở của tổ