Trang chủ » Tin tức tổng hợp » Phòng Công chứng số 2 đạt giải Nhì Hội thi thiết kế đồ họa thông tin tuyên truyền Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc Hội

Phòng Công chứng số 2 đạt giải Nhì Hội thi thiết kế đồ họa thông tin tuyên truyền Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc Hội

Phòng Công chứng số 2 đã tích cực hưởng ứng và tham gia Hội thi thiết kế sản phẩm đồ họa thông tin tuyên truyền Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh bằng sản phẩm Motion Graphic với tiêu đề là: Ngành, nghề ưu tiên thu hút Nhà đầu tư chiến lược vào Thành phố theo Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội, với nội dung:“Khơi thông tất cả các nguồn lực đang vướng mắc, khai thác tối đa tiềm năng thúc đẩy phát triển thành phố. Đây là mục tiêu của Nghị quyết số 98/2023/QH15. Sản phẩm Motion Graphic của chúng tôi hướng đến những điều mà Nhà đầu tư chiến lược cần biết về ngành, nghề ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược vào thành phố Hồ Chí Minh theo Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội gồm: (1) Danh mục các ngành, nghề ưu tiên, (2) Điều kiện để trở thành Nhà đầu tư chiến lược, (3) Ưu đãi cho Nhà đầu tư chiến lược, (4) Nghĩa vụ của Nhà đầu tư chiến lược.”

Phòng Công chứng số 2 đã đạt thành tích cao khi tham gia Hội thi thiết kế đồ họa thông tin tuyên truyền Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc Hội và đạt giải Nhì bảng B (Các Sở, ban, ngành Thành phố, UBND Thành phố Thủ Đức và 21 quận/huyện (ngày 05/9/2023). Đơn vị Phòng Công chứng số 2 được Tặng giấy khen một trong các đơn vị có thành tích xuất sắc, đạt giải thưởng trong “Hội thi thiết kế sản phẩm đồ họa thông tin tuyên truyền Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội” theo quyết định số 280/QĐ-STTTT ngày 05 tháng 9 năm 2023 của Sở Thông tin và Truyền thông.