Trang chủ » Hoạt Động Cơ Quan » TẬP THỂ VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 2 TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG : THÁNG CÔNG NHÂN LẦN THỨ 14 – NĂM 2022

TẬP THỂ VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 2 TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG : THÁNG CÔNG NHÂN LẦN THỨ 14 – NĂM 2022

TẬP THỂ VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 2 Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh tích cực hưởng ứng : Tháng công nhân lần thứ 14 – năm 2022 gắn với kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2022); kỷ niệm 136 năm ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 – 01/5/2022); kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2022) và “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2022