Trang chủ » Tin pháp luật cập nhật » TẠM NGƯNG NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT YÊU CẦU CHỨNG THỰC BẢN SAO TỪ BẢN CHÍNH (SAO Y BẢN CHÍNH); SAO LỤC TỪ HỒ SƠ LƯU TRỮ

TẠM NGƯNG NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT YÊU CẦU CHỨNG THỰC BẢN SAO TỪ BẢN CHÍNH (SAO Y BẢN CHÍNH); SAO LỤC TỪ HỒ SƠ LƯU TRỮ

Tạm ngưng nhận và giải quyết yêu cầu chứng thực bản sao từ bản chính (sao y bản chính); Sao lục từ hồ sơ lưu trữ

Trước diễn biến mới, phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19, thực hiện chỉ đạo của Thành phố và Sở Tư pháp về các biện pháp phòng chống dịch, trong đó có chỉ đạo về việc chỉ cho phép hoạt động đối với lĩnh vực thiết yếu. Vì vậy,  Phòng Công chứng số 2 TPHCM tạm ngưng tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đối với việc:

  1. Yêu cầu chứng thực bản sao từ bản chính (sao y bản chính);
  2. Yêu cầu cấp bản sao lục từ hồ sơ lưu trữ.

Phòng Công chứng số 2 TPHCM rất mong nhận được sự thông cảm của quý khách hàng và sẽ tiếp tục thực hiện việc chứng thực bản sao, sao lục ngay khi Thành phố và Sở Tư pháp có chỉ đạo mới phù hợp với diễn biến và kết quả phòng, chống dịch COVID-19 thành công!