Trang chủ » Thông Báo » PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 2 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SẼ LÀM VIỆC LẠI VÀ THỰC HIỆN CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC HỒ SƠ THEO QUY ĐỊNH.

PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 2 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SẼ LÀM VIỆC LẠI VÀ THỰC HIỆN CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC HỒ SƠ THEO QUY ĐỊNH.

Căn cứ theo văn bản số 2718/UBND-VX, bắt đầu từ thứ 2 ngày 16/8/2021 Phòng Công chứng số 2 Thành phố Hồ Chí Minh sẽ làm việc lại và thực hiện công chứng, chứng thực hồ sơ theo quy định.