Trang chủ » Chuyên Mục Khác » CÔNG CHỨNG NGOÀI TRỤ SỞ

CÔNG CHỨNG NGOÀI TRỤ SỞ

Khoản 2 Điều 44 Luật Công chứng năm 2014 quy định : “Việc công chứng có thể được thực hiện ngoài trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng trong trường hợp người yêu cầu công chứng là người già yếu, không thể đi lại được, người đang bị tạm giữ, tạm giam, đang thi hành án phạt tù hoặc có lý do chính đáng khác không thể đến trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng.”

Trong trường hợp quý khách có nhu cầu công chứng ngoài trụ sở, xin vui lòng nộp hồ sơ trực tiếp cho Công chứng viên Phòng Công chứng số 2 TP. Hồ Chí Minh để đặt lịch hẹn đến công chứng ngoài trụ sở. Thù lao công chứng ngoài trụ sở được tính như sau :

Công việc ký ngoài trụ sở (bao gồm cả việc tham gia đấu giá bất động sản)
a) Trong phạm vi Tp.Hồ Chí Minh
Dưới 10 km (cách trụ sở tổ chức hành nghề) 300.000/1 lần
Từ 10 km đến 20km 500.000/1 lần
Trên 20km 800.000/1 lần
b) Ngoài phạm vi Tp.Hồ Chí Minh
       + Đi và về trong buổi làm việc 1.000.000 / 1 lần
       + Đi và về trong ngày làm việc 1.200.000 / 1 lần
       + Đi và về không trong ngày làm việc 1.500.000 / 1 lần
Ghi chú: – Người yêu cầu công chứng phải bảo đảm phương tiện đi lại, ăn ở cho Cán bộ thực hiện công việc công chứng nếu có phát sinh.
               – Các chi phí phát sinh trong trường hợp xác minh, giám định để phục vụ cho việc công chứng thì người yêu cầu công chứng phải thanh toán hoặc thỏa thuận với Phòng Công chứng.