Năm: 2020

Thông tin liên hệ

– Địa Chỉ:  94-96 Ngô Quyền, Phường 7, Quận 5, TP.HCM – Điện thoại: (028) 3855.1717 – Fax: (028) 3854.8975 – Email: pcc2.stp@tphcm.gov.vn Trường hợp quý ….

02822417703